CÔNG TY CỔ PHẦN MATEXIM HẢI PHÒNG
Địa chỉ: số 1 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng 
Điện thoại: (84) 31.3837012 31.3837009 - Fax: (84) 31.3837406 
Email: mateximhp@hn.vnn.vn 
Website: http://mateximhaiphong.com.vn

Tên:
Email:
Mobile:
Nội dung: