Địa chỉ: số 1 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng
Quy mô: 30 tầng.
Diện tích khu đất: 7.251,3 m2. Diện tích xây dựng: 3.788 m2. Tổng diện tích sàn: 71.242,3 m2.
Khởi công: 12/2012. Hoàn thành đưa vào sử dụng: 12/2016
(2012-10-02 00:00:00)

Chi tiết

Địa chỉ: số 20 Trần Phú - Ngô Quyền - Hải Phòng.
Quy mô: 16 tầng.
Diện tích khu đất: 2.046 m2. Diện tích xây dựng: 1.505 m2. Tổng diện tích sàn: 22.465 m2.
Khởi công: 09/2011. Hoàn thành đưa vào sử dụng: 12/2013
(2012-10-02 00:00:00)

Chi tiết

Địa chỉ: KĐTM ngã 5 sân bay Cát Bi - Ngô Quyền - Hải Phòng.
Quy mô: 06 tầng.
Diện tích khu đất: 578.0 m2.
Khởi công: tháng 07/2011. Hoàn thành đưa vào sử dụng: tháng 01/2012
(2012-10-02 00:00:00)

Chi tiết